Байланыш

Контактные данные:

«Народный» соода үйү ЖЧК

Дареги: Кыргызстан, Бишкек ш., Чолпон-Ата к., 16

Почта: office@market.kg

Кабыл алуу: +996 312 900230

Кайтарым байланыш: