Башка сунуштар

«Народный» жаңы өнөктөштөргө ар дайым кубанычта!
Типография, пластикалык карта даярдоо кызмат көрсөтүү маселелери боюнча, сатууга өбөлгө түзгөн жабдыктарды сунуш кылуу (рамкалар, баа койгучтар ж.б.), канцелярдык товарлар (ак кагаз, жазуучу кагаз, түстүү кагаз, калемдер ж.б.), жуучу каражаттар, чарба товарларды сунуш кылуу үчүн биздин маркетинг департаментине кайрыла аласыз!
Пайда болгон суроолоруңузга кененирээк Маркетинг департаментинин директору Кочергина Ксения жооп берет
Байланыш каражаттары: +996-312-900230 доб. 115 k.kochergina@market.kg
 
Эгер дезинцекция жана дератизация, же такси кызматы боюнча сунуштарыңыз бар болсо, ДРП директору Мелешенко Марина жооп берет!
Байланыш каражаттары: +996-312-900230 доб.116 m.meleshenko@market.kg
 
Химиялык тазалоо, атайын кийимди тигүү, окутуучу семинарларды жана тренингдерди өткөрүү боюнча сунуштарыңыз барбы? Кененирээк УЧР жетекчиси Айбашова Нураим сиздин бардык суроолоруңузга жооп берет!
Байланыш каражаттары: +996-312-900230 доб.159 n.aibashova@market.kg


Сиздин соода жана муздатуучу жабдыктарыңыз барбы?
Курулуш жана жасалгалоо кызматтарын сунуш кыласызбы?
Жарнамалык илгичтерди даярдоо жана оңдоо сиз үчүн маселе эмеспи?
Вентиляцилык жана кондиционердик кызматтарды көрсөтөсүзбү?
Пайда болгон суроолоруңузга кененирээк өнүгүү боюнча директор Артём Лыжин жооп берет.
Байланыш каражаттары +996-312-900230 доб.228 a.lyzhin@market.kg