Бактылуу сааттар

Бактылуу сааттар
баштап 01.01.21 чейин 31.12.22 Биздин тармакта топтоочу карта ээлери үчүн өздүк өндүрүштөн жасалган даяр тамактарга 20% арзандатуу* "Бактылуу саат" акциясы бар. Ал үчүн сатып алуулар 20:00дөн 24:00гө чейинки убакыт аралыгында жүргүзүлүш керек.

*Арзандатуулар бири бирине кошулбайт жана акциялык товарларга колдонулбайт! Атайын сунуштардын тизмесине кайтуу