Дүкөндөрдүн дареги
+996 (312) 90 02 51 Бизге жазыңыз
Сатып алуулардын тизмеси азырынча бош
Сатып алуулардын тизмеси азырынча бош

Дүкөндөрдүн дареги

 • Народный, г. Балыкчы

  Дареги : Кыргызстан, 720011 Бишкекул. Исы Ахунбаева 42а, 2-ой этаж
  Тел: +996 (312) 510829
  Тел: +996 (312)511815
  Администратор: Иванов Иван Иванович
  Тел: +996 (312) 510829
 • Народный «12 мкр.»

  Дареги : Кыргызстан, 720011 Бишкекул. Исы Ахунбаева 42а, 2-ой этаж
  Тел: +996 (312) 510829
  Тел: +996 (312)511815
  Администратор: Аманбек Кызы Жанара
  Тел: +996 (312) 510829
 • Народный «Джал»

  Дареги : Кыргызстан, 720011 Бишкекул. Исы Ахунбаева 42а, 2-ой этаж
  Тел: +996 (312) 510829
  Тел: +996 (312)511815
  Администратор: Иванов Иван Иванович
  Тел: +996 (312) 510829
 • Народный, г. Балыкчы

  Дареги : Кыргызстан, 720011 Бишкекул. Исы Ахунбаева 42а, 2-ой этаж
  Тел: +996 (312) 510829
  Тел: +996 (312)511815
  Администратор: Иванов Иван Иванович
  Тел: +996 (312) 510829
 • Народный «12 мкр.»

  Дареги : Кыргызстан, 720011 Бишкекул. Исы Ахунбаева 42а, 2-ой этаж
  Тел: +996 (312) 510829
  Тел: +996 (312)511815
  Администратор: Аманбек Кызы Жанара
  Тел: +996 (312) 510829
 • Народный «Джал»

  Дареги : Кыргызстан, 720011 Бишкекул. Исы Ахунбаева 42а, 2-ой этаж
  Тел: +996 (312) 510829
  Тел: +996 (312)511815
  Администратор: Иванов Иван Иванович
  Тел: +996 (312) 510829
Регионду тандоо
баарын тазалоо
Регионду тандоо
баарын тазалоо
Народный, г. Балыкчы

Народный, г. Балыкчы

Картадан кароо

Дареги : Кыргызстан, 720011 Бишкекул. Исы Ахунбаева 42а, 2-ой этаж

Тел: +996 (312) 510829

Тел: +996 (312)511815

Иванов Иван Иванович

Тел: +996 (312) 510829

Народный «12 мкр.»

Народный «12 мкр.»

Картадан кароо

Дареги : Кыргызстан, 720011 Бишкекул. Исы Ахунбаева 42а, 2-ой этаж

Тел: +996 (312) 510829

Тел: +996 (312)511815

Аманбек Кызы Жанара

Тел: +996 (312) 510829

Народный «Джал»

Народный «Джал»

Картадан кароо

Дареги : Кыргызстан, 720011 Бишкекул. Исы Ахунбаева 42а, 2-ой этаж

Тел: +996 (312) 510829

Тел: +996 (312)511815

Иванов Иван Иванович

Тел: +996 (312) 510829

Народный, г. Балыкчы

Народный, г. Балыкчы

Картадан кароо

Дареги : Кыргызстан, 720011 Бишкекул. Исы Ахунбаева 42а, 2-ой этаж

Тел: +996 (312) 510829

Тел: +996 (312)511815

Иванов Иван Иванович

Тел: +996 (312) 510829

Народный «12 мкр.»

Народный «12 мкр.»

Картадан кароо

Дареги : Кыргызстан, 720011 Бишкекул. Исы Ахунбаева 42а, 2-ой этаж

Тел: +996 (312) 510829

Тел: +996 (312)511815

Аманбек Кызы Жанара

Тел: +996 (312) 510829

Народный «Джал»

Народный «Джал»

Картадан кароо

Дареги : Кыргызстан, 720011 Бишкекул. Исы Ахунбаева 42а, 2-ой этаж

Тел: +996 (312) 510829

Тел: +996 (312)511815

Иванов Иван Иванович

Тел: +996 (312) 510829