Вакансиялар

Вакансиялар
баарын тазалоо
Вакансиялар
баарын тазалоо
Загрзука...
Администратор
Милдеттери: кардарларга кызмат көрсөтүүнүн уюштуруу, сооданы уюштуруу, соода залын пландоо жана жасалгалоо тартиби, эмгекти уюштуруу жана сатуучулардын, кассирлердин, техникалык кызматкерлердин ишин башкаруу.
Талаптар: 22 жаштан 40 жашка чейинки аял же эркек, жогорку же аякталбаган мүмкүн болсо экономикалык же психологиялык жогорку билим, соода тармагында башкаруу позициясында 1 жылдан кем эмес эмгек тажрыйбасы.
Катталган дарегине коюлган талаптар: Кыргыз Республикасынын жараны, шаардык туруктуу же Аламүдүн же Сокулук райондорундагы убактылуу каттоосу (эгер учурда жашаган жери катталган жерине ылайык келсе)
Жумуш шарттары: администратордун иш графиги эки суткадан кийин чыгуу. Эмгек акы категорияга жараша маектешүүдө жеке сүйлөшүлөт.
Конкурска катышуу үчүн резюмени z.eralieva@market.kg электрондук почтага сиз талапкерлигиңизди койгон вакансияны көрсөтүү менен жөнөтүү зарыл.

Маалымат алуу үчүн телефондор: +996 312 90 02 38, +996 312 90 02 49
 
Кассир
Милдеттери: кардарлар менен эсептешүү, банкноталардын аныктыгын текшерүү, кассанын аймагындагы тазалыкты жана тартипти көзөмөлгө алуу.
Талаптар: 18 жаштан 35 жашка чейинки аялдар, билими ортодон төмөн эмес, коммуникабелдүүлүк, жагымдуу келбет, көздүн курчтугу. Компьютерди колдонуучу деңгээлинде билүү
Өздүк сапаттары: кыраакылык, жакшы эсептей алуу, жоопкерчиликтүүлүк, стресске туруктуулук, тырышчаактык.
Катталган дарегине коюлган талаптар: Кыргыз Республикасынын жараны, шаардык туруктуу же Аламүдүн же Сокулук райондорундагы убактылуу каттоосу (эгер учурда жашаган жери катталган жерине ылайык келсе)
Жумуш шарттары: кассирдин иш графиги дүкөндүн иштөө убагынан көз каранды болот. Мүмкүн болгон варианттар: же 12 сааттык: күндүз 2х2х3 же түнү 2х2 (күндүзгү бөлүмдө окуган студенттер үчүн), айына 15 алмашуу иши; же 9 сааттык, күндүзгү, жумасына 6 жолу. Эмгек акы категорияга жараша маектешүүдө жеке сүйлөшүлөт.
2 жумалык алдын ала окутуу каралган.

Маалымат алуу үчүн телефондор: +996 312 90 02 38, +996 312 90 02 49
Сатуучу
Милдеттер: товарды эсептөө, товардын жарамдуулук мөөнөтүн көзөмөлгө алуу, кардарларга кеңеш берүү, сатуу жөнүндө маалымат топтоо, товарлардын сакталышын көзөмөлдөө, соода текчелеринин тазалыгын сактоо.
Талаптар: 18 жаштан 40 жашка чейинки эркектер жана аялдар, билими ортодон төмөн эмес, коммуникабелдүүлүк, кардарлар менен иштөөнү билүү.
Катталган дарегине коюлган талаптар: Кыргыз Республикасынын жараны, Кыргыз Республикасынын аймагында катталуусу
Жумуш шарттары: сатуучунун иш графиги дүкөндүн иш убактысынан көз каранды болот. Мүмкүн болгон варианттар: же 12 сааттык: күндүз 2х2х3 же түнү 2х2 (күндүзгү бөлүмдө окуган студенттер үчүн), айына 15 алмашуу иши; же 9 сааттык, күндүзгү, жумасына 6 жолу. Эмгек акы категорияга жараша маектешүүдө жеке сүйлөшүлөт.

Маалымат үчүн телефондор: +996 312 90 02 38, +996 312 90 02 49
Техничка
Милдеттери: дүкөндү тазалоо.
Талаптар: аялдар, жашы маанилүү эмес, тазалык, тыкандык.
Катталган дарегине коюлган талаптар: Кыргыз Республикасынын жараны, Кыргыз Республикасынын аймагында катталуусу
Жумуш шарттары: иш графиги 8:00дон 17:00го чейин, жумасына 6 күн. Эмгек акы маектешүүдө жеке сүйлөшүлөт..

Маалымат алуу үчүн телефондор: +996 312 90 02 38, +996 312 90 02 49