Жумуртканын жаңы экендигин кантип текшерсе болот?

Жумуртканын жаңы экендигин кантип текшерсе болот?
баштап 19.07.24 чейин 19.07.24 Бул үчүн аларды сууга салыңыз:
1. Жаңы жумуртка суунун эң түбүнө туурасынан чөгүп турат;
2. Бир апталык жумуртканын тоголок тарабы өйдө карап чөгүп турат;
3. 2-3 апта өткөн жумуртка стакандын түбүнө перпендикуляр болуп тигинен көтөрүлүп турат;
4. Абдан эски жумуртка суунун бетине калкып чыгып калат – аны жегенге такыр болбойт.

  Тизмеге кайтуу