+996 (312) 90 02 51 Бизге жазыңыз
Сатып алуулардын тизмеси азырынча бош
Сатып алуулардын тизмеси азырынча бош

Жабдуучуларды тандоонун шарты

«Народный» соода үйү ЖЧКсы Келишимдерди КР колдонуудагы мыйзамдарынын, анын ичинде КР Жарандык кодексинин жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2014-жылдын 30-сентябрындагы № 560 токтомунун талаптарына ылайык түзөт.

Берилген продукцияга коюлган талаптар:
 • Товарлар жана алардык таңгактары КР мыйзамдарынын жана Тармактын талаптарына ылайык келүүгө тийиш;
 • Товарлар жана таңгактар Берүүчү менен Тармактын ортосунда макулдашылган үлгүгө ылайык келүүгө тийиш;
 • Товарга КР аймагында сатууга уруксат берилген, камакка, күрөөгө коюлган эмес, үчүнчү жактардын укугуна өткөрүлүп берилген эмес;
 • Товардын жарамдуулук мөөнөтү ал Тармакка берилген күнү товардын белгиленген жарамдуулук мөөнөтүнүн 85%нан төмөн болбошу зарыл;
 • Ушундай эле (окшош) товарлар башка берүүчүлөр тарабынан Тармакка жетиштүү көлөмдө берилбейт;
 • Тармактын ылайыктуу форматындагы дүкөндөрдүн ассортименттик матрицасында бош орундун болушу;
 • Берүүчү кардарлардын товарга болгон керектөөсүн тастыктаган маркетингдик жана башка изилдөөлөр боюнча маалыматты берүүсү жана аны Тармактын дүкөндөрүндө сатуунун экономикалык натыйжалуулу тууралуу корутунду чыгара ала турган негиздүү эсеби болуусу зарыл;
 • Товар тийиштүү форматтагы дүкөндөрдө Тармактын маркетингдик жана баалык саясатына туура келет.
Келишим түзүү үчүн зарыл болгон документтердин тизмеси:

ЖЧК жана башка юридикалык жактар – төмөнкү документтердин көчүрмөлөрү:
 • Устав;
 • Келишимге кол коючу директорду дайынтуу жөнүндө чечим (буйрук);
 • Салыктык каттоо мүнөздөмөсүнүн параметрлери;
 • Бар болсо КНС боюнча каттоосу;
 • Документтер директор же башка бухгалтер тарабынан юридикалык жактын колу же мөөрү менен тастыкталуусу зарыл;
 • Директордун жана башкы бухгалтердин ID-картасынын (паспортунун) көчүрмөсү;
 • Эсеп тууралуу банктан алынган справка.
Күбөлүк боюнча иштеген жеке ишкерлер – физикалык жактар төмөнкү документтердин көчүрмөлөрүн:
 • Салык төлөөчүнүн ишмердигинин мүнөздөмөсүнүн параметрлери;
 • КНС боюнча каттоо, бар болсо;
 • Документтен «ЖИ» менен күбөлөндүрүлүүсү жана мөөр менен тастыкталуусу зарыл;
 • ЖИ ID-картасынын (паспортунун) көчүрмөсү
 • Эсеп тууралуу банктан алынган справка.
Патент боюнча иштеген жеке ишкерлер – физикалык жактар төмөнкү документтердин көчүрмөлөрүн:
 • Патенттин көчүрмөсү жана ЖИ ID-картасынын (паспортунун) көчүрмөсү
 • Эсеп тууралуу банктан алынган справка.