Коммерциялык бөлүмдүн кызматкерлеринин байланыш номерлери

«ГАСТРОНОМИЯ » категориясындагы товарларды берүү
Сүт азыктары, тоңдурулган азыктары, гастрономиясы, эт, балык жана куш азыктары, жана өздүк өндүрүштөн товарлары.
Горбунова Ася – категориянын менеджери
E-mail: a.gorbunova@market.kg

Төмөнкү категориядагы товарларды берүү: «АЛКОГОЛЬ, ШИРЕЛЕР, СНЕКТЕР, ТАМЕКИ»
Алкоголдук суусундуктар, сыра, снектер, алкоголсуз суусундуктар, тамекилер, тамеки күйгүзгүчтөр.
Токтосунов Эсенбай – категориянын менеджери
E-mail:
e.toktosunov@market.kg

«БАКАЛЕЯ ЖАНА НАН АЗЫКТАРЫ» категориясындагы товарларды берүү»
Өнөр жай өндүрүшүнүн нан азыктары, кофе, кофе суусундуктар, какао, чай, бакалея, консервалар, балдар азыгы, тамактандыруу үчүн каражаттар.
Штефан Нина - категориянын менеджери 
E-mail:
n.shtefan@market.kg

«КОНДИТЕРДИК АЗЫКТАР» категориясындагы товарларды берүү
Торттор, диабеттик товарлар, кондитердик азыктар, кондитердик ун азыктары.
Айманбаева Бермет - категориянын менеджери
E-mail: b.aimanbaeva@market.kg

«ХИМИЯ» категориясындагы товарларды берүү
Жаныбарлар үчүн товарлар, косметика, парфюмерия, фармацевтика, гигиена каражаттары, тиричилик химиясы.
Дюшалиева Илима – категориянын менеджери
E-mail:
i.dushalieva@market.kg

«NON FOOD» категориясындагы товарларды берүү
Үй текстиль жана буюмдар, майрамга керектүү товарлар, ич кийим тобу, байпак, галантерея жана аксессуарлар, бут кийим жана бут кийимге кам көрүү үчүн каражаттар, оюн-зоок товарлары, кеңсе буюмдары, пикник, туризм, спорт, аңчылык, балык уулоо үчүн товарлар,автотоварлар, электртоварлары, компьютер жана телефон үчүн аксессуарлары, өз алдынча жасалган буюмдар, бакча, огород, дача, спорттук буюмдар, тамеки тартуучу аксессуарлар, тамеки.
Тайников Владислав – категориянын менеджери
E-mail:
v.tainikov@market.kg

«ЖАШЫЛЧА, ЖЕМИШТЕР» категориясындагы товарларды берүү
Жаңы жемиштер, жашылчалар, мөмөлөр жана козу карындар.
Ажыбек у. Нурлан - категориянын менеджери
E-mail: a.nurlan@market.kg