Коммерциялык бөлүмдүн ишин жакшыртуу боюнча сын-пикирлер жана сунуштар